Παιδαγωγικο Πρόγραμμα

Το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες που αποβλέπουν:

  • Στην ανάπτυξη της ψυχοκινητικότητας του παιδιού (ομαδικά παιχνίδια, ρυθμική αγωγή, πρωινή γυμναστική, εξάσκηση λεπτής κινητικότητας, αθλοπαιδιές στον κήπο του σταθμού μας).
  • Στην κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού (ομαδικές εργασίες, εξορμήσεις, γιορτές-εκδηλώσεις).
  • Στην αισθητική ανάπτυξη (εικαστικά, κουκλοθέατρο, παραμύθια, μουσική αγωγή, θεατρικό παιχνίδι).
  • Στην νοητική ανάπτυξη του παιδιού (γνωριμία με το περιβάλλον, προμαθηματικές έννοιες, μητρική γλώσσα).
  • Στην καλλιέργεια δεξιοτήτων (προγραφικό, προαναγνωστικό, προμαθηματικό στάδιο).
  • Τα παιδιά παρακολουθούν: Αγγλική προπαιδεία – Μουσική προπαιδεία (με ειδικό μουσικοπαιδαγωγό)