Κουκλοθέατρο

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και ώρα 10 τα παιδιά όλων των τμημάτων θα παρακολουθήσουν στο χώρο του σταθμού παράσταση κουκλοθέατρου με τίτλο ¨Το τελευταίο δέντρο¨ από την ομάδα ¨Αλάντα Αλούμπα¨.