Πρόσκληση για την δωρεάν φύλαξη παιδιών

Σήμερα 16 Ιουλίου 2015 αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr η πρόσκληση για την δωρεάν φύλαξη παιδιών στους παιδικούς σταθμούς.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε με τα δικαιολογητικά και τη συμπλήρωση των αιτήσεων.