Καλοκαιρινές διακοπές

Σας ενημερώνουμε ότι το διάστημα του καλοκαιριού από 1 έως και 18 Αυγούστου ο σταθμός θα παραμείνει κλειστός για τις καλοκαιρινές διακοπές.