Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου  θα γίνουν οι ενημερωτικές συναντήσεις των τμημάτων με την παρακάτω σειρά:

1) Βρεφικό τμήμα: Ώρα 17.30μμ έως 18.30μμ

2) Παιδικό τμήμα: Ώρα  18.30μμ έως 19.30μμ

3) Νηπιακό τμήμα: Ώρα 19.30μμ έως 20.30μμ