Σας ενημερώνουμε ότι ο σταθμός μας σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας θα αναστείλει τη λειτουργία του για 14 ημέρες ξεκινώντας από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 έως 25 Μαρτίου 2020.