ΕΣΠΑ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη δωρεάν φύλαξη των παιδιών για το σχολικό έτος 2021-2022.

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να λάβετε:

α) Από το σταθμό μας

β) Από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr). ( τηλέφωνα του γραφείου   Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΕΤΑΑ είναι 2310-544714 και 2310-544731 )

Ø  Υποβολή «Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση»

  1. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 19.7.2021 και ώρα 11:00 έως 3.8.2021 και ώρα 23:59  στη Διεύθυνση (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr)

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 3.8.2021 και ώρα 23:59,

ØΤα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, , paidikoi.eetaa.gr ) στις 9.8.2021, με τους κωδικούς   taxisnet ελέγξτε τους πίνακες για τυχόν λάθη στην αίτησή σας.

Ημερομηνίες ενστάσεων από 10.8.2021 έως 12.8.2021 και ώρα 23:59

  Στο έντυπο ηλεκτρονικής ένστασης  θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf.

__________________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τις παρακάτω ημέρες  και ώρα 6 με 8 το απόγευμα θα βρισκόμαστε στο χώρο του σταθμού για να συμπληρώσουμε και να αποστείλουμε την ηλεκτρονική σας αίτηση  Τετάρτη 21-7, Πέμπτη 22-7, και Δευτέρα 26-7, Τρίτη 27-7 και Τετάρτη 28-7

Με τους κωδικούς του Ταxisnet των μητέρων και των συζύγων – συντρόφων καθώς και τη φορολογική δήλωση και των δύο (αν κάνουν χωριστά) και τα ΑΜΚΑ της οικογένειας.